Nystart

VÄSTERNORRLANDS LÄNS PISTOLSKYTTEKRETS

Västernorrlands läns Pistolskyttekrets, vars verksamhetsområde är Västernorrlands län, har till uppgift att inom verksamhetsområdet leda och främja pistolskyttet enligt för Svenska Pistolskytteförbundet gällande stadgar och meddelade beslut och anvisningar. Kretsens verksamhet omfattar samtliga inom länet befintliga och till Svenska Pistolskytteförbundet anslutna föreningar (klubbar eller motsvarande)

Förbundsinformation

Principer för hantering av överklagande

Läs här

Blanketter för föreningsärenden Läs här

 

Riktlinjer avseende ny FAP och nytt föreningsintyg Läs här

 

OBS Utdrag ur Skjuthandboken

B.1.2.2 Hölster eller väska

 

• Mellan kommandot "PATRON UR" och "LADDA" skall

vapnet alltid vara försett med propp eller bricka.

 

• Vapnet skall alltid bäras i hölster eller väska, förutom

enligt följande:

– När skytten befinner sig på skjutplatsen får vapnet tas

upp ur hölstret eller väskan.

– Skytt kan utöver detta ta upp sitt vapen exempelvis

vid vapenkontroll, sotning, justering och byte av

växelsats.

 

• När vapnet tas upp ur hölster eller väska skall pipans

mynning peka i säker riktning.

 

 

 

Årsavgifter till Förbundet och Kretsen

Läs här

KretsM och Kretscupavgifter

Läs här

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Patrik Hägglund

Ladugränd 1

891 51 Örnsköldsvik

0660-37 51 02 070-755 71 17

E-post: info@ypistol.se

 

 

 

Övrigt

Årsmötet 10 mars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS Medlemmar i föreningarna

Ni som vill ha egen epostadress i domänen ypistol.se Ex: sven.pistol@ypistol.se

Kontakta lennart.lahti@ypistol.se

Lämpligt att ha om man vill ha sina skyttemeddelanden åtskilda från övriga meddelanden.

 

 

 

 

Senaste nytt: 2019-03-11

Inbjudan Bilfälten

Styrelseprotokoll

Tillägg motioner

Protokoll

Inbjudan PPC

Resultat Innefemman

Årsredovisning

Inbjudan Magnumprec