Skjutprogram

VÄSTERNORRLANDS LÄNS PISTOLSKYTTEKRETS

Västernorrlands läns Pistolskyttekrets, vars verksamhetsområde är Västernorrlands län, har till uppgift att inom verksamhetsområdet leda och främja pistolskyttet enligt för Svenska Pistolskytteförbundet gällande stadgar och meddelade beslut och anvisningar. Kretsens verksamhet omfattar samtliga inom länet befintliga och till Svenska Pistolskytteförbundet anslutna föreningar (klubbar eller motsvarande)

 

OBS Medlemmar i föreningarna

Ni som vill ha egen epostadress i domänen ypistol.se Ex: sven.pistol@ypistol.se

Kontakta Webmaster

Lämpligt att ha om man vill ha sina skyttemeddelanden åtskilda från övriga meddelanden.

Kontakt:

Patrik Hägglund

Ladugränd 1

891 51 Örnsköldsvik

0660-37 51 02 070-755 71 17

E-post: info@ypistol.se

 

 

Senaste nytt: 2018-04-28

Inlagt:

21 mar Inbjudan Rikstävlingen, Resultat Bilfälten

05 apr Inbjudningar, resultat

28 apr Inbjudningar