Nystart

VÄSTERNORRLANDS LÄNS PISTOLSKYTTEKRETS

Västernorrlands läns Pistolskyttekrets, vars verksamhetsområde är Västernorrlands län, har till uppgift att inom verksamhetsområdet leda och främja pistolskyttet enligt för Svenska Pistolskytteförbundet gällande stadgar och meddelade beslut och anvisningar. Kretsens verksamhet omfattar samtliga inom länet befintliga och till Svenska Pistolskytteförbundet anslutna föreningar (klubbar eller motsvarande)

Förbundsinformation

Principer för  hantering av  överklagande

Läs här

Blanketter för föreningsärenden  Läs här


Riktlinjer avseende ny FAP och nytt föreningsintyg    Läs här


OBS Utdrag ur Skjuthandboken

B.1.2.2         Hölster eller väska


• Mellan kommandot "PATRON UR" och "LADDA" skall vapnet alltid vara försett med propp eller bricka.


• Vapnet skall alltid bäras i hölster eller väska, förutom

   enligt följande:

– När skytten befinner sig på skjutplatsen får vapnet tas upp ur hölstret eller väskan.

– Skytt kan utöver detta ta upp sitt vapen exempelvis vid vapenkontroll, sotning,  justering och byte av  växelsats.


• När vapnet tas upp ur hölster eller väska skall pipans mynning peka i säker riktning.Kretsinformation

Historik

Stadgar

Styrelsen

Föreningar


Kretsmeddelande 2017.2

(Information om kretstävlingar, förtjänst- medaljer)

Kretsmeddelande 2021.1  (info om tävlingsverksamhet 2021)


Årsavgifter till Förbundet och Kretsen

Läs här

KretsM och Kretscupavgifter

Läs här

Kontakt:

Patrik Hägglund

Ladugränd 1

891 51 Örnsköldsvik

0660-37 51 02  070-755 71 17 

E-post: info@ypistol.se Senaste nytt: 2021-02-26

Kretsmeddelande 2021.2

Årsmötesdagordning

Fullmakt

Skjutprogram 2021 v01

Motioner till årsmötet

Årsredovisning 2020
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera